ഡെബിറ്റ്, ക്രെഡിറ്റ്‌ കാർഡുകൾ കളഞ്ഞു പോയാൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയണം? | How to block debit credit card?

പണം പിൻവലിക്കാനും ഷോപ്പിംഗിനും നമ്മൾ പ്രാധാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഡെബിറ്റ്, ക്രെഡിറ്റ്‌ കാർഡ്. എന്നാൽ ഈ കാർഡുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്. ഡെബിറ്റ്, ക്രെഡിറ്റ്‌ കാർഡുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ബ്ലോക്ക്‌ ചെയ്യുന്നതോടെ കാർഡിലെ എല്ലാ നിലപാടുകളും നിലക്കുന്നതായിരിക്കും. ബാങ്കിന്റെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് അവരെ വിളിച്ചു എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാർഡ് ബ്ലോക്ക്‌ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കാൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിന്റെ നമ്പറിലേക്ക് പ്രത്യേക ഫോർമാറ്റ്‌ ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ ഡാറ്റബേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ നിന്ന് എസ്എംഎസ് അയച്ച് കാർഡ് ബ്ലോക്ക്‌ ചെയ്യുക. അതും കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിന്റെ ശാഖയിൽ പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ്‌, ബാങ്കിംഗ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഡെബിറ്റ്, ക്രെഡിറ്റ്‌ കാർഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം.

നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നഷ്ടപ്പെടുകയോ ആരെങ്കിലും മോഷ്ടിക്കുകയോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് സംഭവിക്കൂ. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് തട്ടിപ്പുകളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എളുപ്പത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ഉയർന്ന സാധ്യതയുണ്ട്. ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക എന്നതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കുറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ പണം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കും. മാത്രമല്ല, ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെ നഷ്ടം/മോഷണം 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിലെ നഷ്ടത്തിന്റെ/മോഷണത്തിന്റെ തുക ബാങ്ക്/ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇഷ്യൂവറുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായിരിക്കില്ല.

പഴയ കാർഡ് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ബ്ലോക്ക്‌ ചെയ്യുകയും ശേഷം പുതിയ കാർഡിന് വേണ്ടി അപേക്ഷ നൽകാവുന്നതാണ്. ഈ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് പഴയ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ബാങ്കിന്റെ ഔദ്യോഗിക കാൾ സെന്റർ ഫോൺ ബാങ്കിങ് നമ്പർ സേവ് ചെയ്തു വെക്കുക. അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഈ സേവനം ലഭിക്കുന്നതല്ലായിരിക്കും. അഥവാ മൈബൈൽ നമ്പർ മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്ക് ശാഖയിൽ ചെന്ന് തന്നെ മാറ്റാൻ ശ്രെമിക്കുക. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കണക്കിലെടുത്ത്, ഓരോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കമ്പനിക്കും അതിന്റെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സൗകര്യമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പുതിയ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ലഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് സജീവമാക്കാം. ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ഒരു തടസ്സവുമില്ലാതെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം.

ബാങ്കിന്റെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഈ നമ്പറിൽ നിന്നുമാണ് അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് നടത്തിയെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. ജീവിതത്തിൽ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ മൂലം ഡെബിറ്റ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ കളഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ്. ദിവസം നൂറു കണക്കിന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിടയിൽ ഡെബിറ്റ്, ക്രെഡിറ്റ്‌ കാർഡുകൾ മാത്രമല്ല വിലപിടിപ്പുള്ള എന്തു നഷ്ടപ്പെടാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ ഓരോത്തരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഓൺലൈൻ ആയി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിന്റെ ശാഖയിൽ സന്ദർശിക്കാനും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യപ്പെടാം. നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സമർപ്പിച്ചാൽ മാത്രം മതി, നിങ്ങളുടെ കാർഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടും.

Leave A Reply

Your email address will not be published.